how to make a website for free

Najczęściej zadawane pytania

Jakie przedmioty będą brane pod uwagę podczas rekrutacji?

Niezależnie od wybieranej klasy, pod uwagę będą brane oceny z: języka polskiego i matematyki oraz dwie najlepsze oceny z przedmiotów: język obcy, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, informatyka i fizyka uzyskane na świadectwie szkoły. Szczegóły związane z przeliczaniem punktów znajdziesz w Szkolnej Procedurze Rekrutacyjnej dostępnej w dziale "Dokumenty do pobrania"